Reglement - Recreanten Vereniging Manege Soethout

Ga naar de inhoud

Reglement

Appelrally
Een paardenequipe bestaat uit 2 personen

Deelname aan het paardenequipe is vanaf 12 jaar en onder begeleiding van een volwassene ( 18 jaar)
Deelname aan het paardenequipe is vanaf 16 jaar zonder volwassene ( 18 jaar)
Het wandelteam bestaat uit minimaal 2 personen.
Wandel-deelname mag vanaf alle leeftijden, tot 12 jaar onder begeleiding van volwassenen. Het is niet toegestaan om met bolderkarren,  met wandelwagens, (kinder)fietsen o.i.d. op de wandelroute te lopen.

1. Bij binnenkomst direct melden bij het secretariaat.

2. U dient minimaal 30 minuten voor uw starttijd zich te melden bij de organisatie van de RVMS in de grote rijhal Manege Soethout voor:
- het opstellen in de juiste startpositie;
- de aanwijzingen van de mensen van de RVMS organisatie opvolgen.
- instructies opvolgen van de ringmeester die u verzoekt om u naar de startplaats (in de kleine rijhal) te begeven.
- in de kleine rijhal ontvangt u bij de start een hoesje voor uw telefoon, de routebeschrijving en eventuele laatste instructies;

3. Het wandelteam ontvangt de routebeschrijving. De quizvragen krijgt u digitaal op Slido bij binnenkomst door het scannen van de QR code . De ruiters moeten ook Slido activeren via de QR code.

4. Lengte rit: zie routebeschrijving.

5. U rijdt en loopt deze rit geheel op c.q. voor eigen risico. U dient alle geldende verkeersregels in acht te nemen en zich aan te passen, qua snelheid en rijgedrag, aan het overige verkeer. Verkeers- en snelheidsovertredingen worden bestraft met diskwalificatie. Let zeer goed op bij het oprijden of kruisen van voorrangswegen/voorrangskruisingen.

6. Wanneer u bij de prijsuitreiking wordt uitgeroepen tot winnaar van de rit, dingt u niet meer mee voor de prijs van het mooiste geheel.

7. Bij geschillen en andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

REGLEMENT

Algemeen

Slido geeft om de 10 minuten een vraag. Alleen wanneer u op de post bent hoeft u 1 vraag te beantwoorden. Is de vraag snel uit beeld, beantwoordt u de volgende vraag. U beantwoordt  in totaal dus 5 vragen.

De rustplaats wordt gesloten 2 uur na de start van de laatste equipe.

Finish sluit om 15:30 uur

Routebeschrijving
Equipe en Wandelteam  volgen de route aangegeven op de kaart.
De route voor de paarden wordt onderweg aangegeven met ritpijlen met het opschrift RVMS (zie voorbeeld bij de start). Ritpijlen worden altijd rechts van de route geplaatst zijn. De route is ook beschikbaar via een route app.
De route voor de wandelaars is beschikbaar op een kaart en op een route app.

Controles
Alle controles bevinden zich rechts van de bereden weg, te weten:
·         de start- en finishcontrole: kenbaar aan een oranje vlag,
·         bemande routecontroles: kenbaar aan een oranje vlag:
U dient hier verplicht te stoppen, uw Slido app te openen en de vraag te beantwoorden. U beantwoordt bij iedere post 1 vraag en buiten de posten mag u geen vragen beantwoorden. De posten zijn: post 1, post 2, rustplaats, post 3, post 4 en aankomst.
Daarnaast geeft u de letter door op de post, die u onderweg bent tegengekomen. Dit is een controle of u de juist route heeft gevolgd. Bij iedere post dient u een letter door te geven.

Verkeersreglement.
Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens heeft te allen tijde voorrang op dit reglement.

Gemiddelde snelheid.
De gemiddelde snelheid is 8 kilometer per uur. Voor de wandelaars 4 km per uur (verloren tijd mag niet worden ingehaald)
Er mag maximaal 5 minuten op een post worden verbleven, bij de rust is dit 30 minuten.

Passeren.
Passeren moet op een rustige manier gebeuren, niet in galop, aangekondigd en met toestemming van te passeren ruiters. Houdt u aan de ruiter-etiquette.

U neemt deel aan deze rit geheel op eigen risico.

De organisatie en uitzetter aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade en/of ongevallen die voor, tijdens of na de rit veroorzaakt zijn.

Een veiligheidscap is verplicht. Per equipe en per wandelteam is minimaal een mobiele telefoon met internetverbinding buiten en waarvan het nummer bekend is bij de organisatie vereist i.v.m. veiligheid en deelname aan het spel.

Slidoquiz

De equipe te paard en de wandelteams krijgen op de aangegeven posten de kans om tijd te verdienen voor het eindspel door op de posten een vraag te beantwoorden via Slido.com. Op de post kan iemand uw paard eventueel mee vasthouden terwijl u de vraag  beantwoordt. Vragen die buiten  een post worden beantwoord, tellen niet mee. Dit geldt voor zowel de wandelaars als de equipe te paard. Voor ieder goed beantwoorde vraag ontvang je 7 seconden tijd voor het eindspel.

In totaal kan er per equipe of wandelteam maximaal 5 vragen x 7 seconde = 35 seconden aan tijd worden verdient. Dus in totaal voor je hele team dus 70 seconden. Bestaat je team alleen uit een equipe of alleen uit een wandelteam dan worden de verdiende seconden dubbel geteld.

Indien je niet op de juiste tijd op een post bent, kost dat 2 seconden strafpunten. Indien geen of de onjuiste letter is doorgegeven op de post, kost dit ook 2 seconden strafpunten. Deze strafpunten worden in mindering gebracht op de verdiende tijd met de vragen. De overgebleven tijd, is de tijd die beschikbaar is voor het eindspel.

Eindspel Appelhappen

Ieder team krijgt 20 seconden plus de verdiende tijd van de slidoquiz minus de strafpunten om zoveel mogelijk appels te happen. Het team met de meest gehapte appels heeft gewonnen.

De tijd wordt vooraf per team bekend gemaakt.

De organisatie wenst u veel plezier en veel succes toe bij dn Appelrit

NB: wanneer u echt denkt dat u fout bent gereden en er echt niet meer op eigen kracht uit kunt komen mag u pas contact opnemen met de organisatie:

Ilse Marks tel. 06-51381931
Terug naar de inhoud