Informatie - Recreanten Vereniging Manege Soethout

Ga naar de inhoud

Informatie

Appelrally

RVMS DN APPELRIT

Op 26 september organiseren wij dn Appelrit voor ruiter en wandelaar.

INFORMATIE
Een familiedag / vriendendag met ruiters en wandelaars.
Een team bestaat uit:
·  een ruiter-equipe van twee ruiters die apart een route rijden met opdrachten en een
·  een wandelploeg die los van de ruiters een route wandelen met opdrachten. Deze wandelploeg kan bestaan uit gezinsleden, die in het dagelijks leven niets met paarden te maken (willen) hebben, je collega’s, buurtjes of andere bekenden.

- Lengte route wandelen 5 km heen/5 km terug
- Lengte route paard 10 km heen/10 km terug
- Inschrijving paard per 2, wandelen mag met meer

De equipe te paard en de wandelploeg krijgen een aantal quizvragen.
Hiervoor is het belangrijk dat je een opgeladen (of per team) mobiele telefoon met internet bij je hebt.

Het gaat er om dat er zoveel mogelijk punten en dus appels verzameld kunnen worden.
Als je geen wandelaars kunt vinden mogen 2 ruiters toch een equipe/team vormen en starten.

WANNEER?
Op zondag 26 september 2021.

WAAR?
Vanaf Manege Soethout starten jullie een mooie rit / wandeling over de Oirschotse Heide. Met een routebeschrijving en quizvragen kom je via de mooiste plekken bij de lunchplaats. Hier kunnen ruiter, paard en wandelaar lunchen en rusten.

HOE LAAT?
Om 09.30 uur houden we een appèl waar de leukste creatie beoordeelt wordt.
Vanaf 09.35 uur staat de koffie met de appeltaart klaar. Om 10.30 uur vertrekken de eerste teams.
De BBQ begint omstreeks 16.30 uur.

VOOR WIE?
Het team bestaat uit een teamcaptain, 1 equipe van 2 ruiters en een wandelploeg.
Bedenk een naam voor je team.
Het team dat het leukst verkleed is wordt beloond.

Aanmelden is mogelijk tot 20 september 2021.
De minimale leeftijd voor ruiters is 12 jaar. Zij mogen onder begeleiding van een volwassene (vanaf 18 jaar) meerijden.
Een equipe met twee ruiters van 16 jaar is toegestaan.
Aanmelden kan via het inschrijfformulier.
Wandel-deelname mag vanaf alle leeftijden, tot 12 jaar onder begeleiding van volwassenen. Het is niet toegestaan om bolderkarren, wandelwagens of met (kinder)fietsen o.i.d. op de wandelroute te lopen.

Deelnemers schrijven in per equipe van twee personen.
Het startnummer en starttijd ontvang je een paar dagen voor aanvang per email.

KOSTEN
Deelname RVMS leden betalen € 7,50 per persoon. Niet-leden betalen € 10,00 per persoon.
U kunt op de lunchplaats een eenvoudige lunch gebruiken. Wilt u bij inschrijving aangeven wanneer u hiervan gebruik wilt maken? De lunch kost € 5,00 per persoon.

PAARD HUREN
Het is mogelijk om een paard of pony te huren bij Manege Soethout, je kan hiervoor contact opnemen met Michiel Soethout tel 0499-575593. Er is een beperkt aantal paarden/pony’s voor deze dag beschikbaar. Let op: indien een privé paard of pony wordt geleend van een pensionklant van Manege Soethout dan wordt dezelfde huurprijs in rekening gebracht als het huren van een manegepaard of pony.

De kosten van het huren van een paard/pony tijdens de rit bedraagt € 45,00 voor de hele dag.
Deelnemers die zich inschrijven met een manege paard/pony hebben te allen tijde toestemming nodig van Michiel Soethout.
Leden hebben voorrang op niet- leden voor het huren van een paard/pony. Na 5 augustus, vervalt deze voorrang en geldt wie het eerst komt.

BBQ
De kosten voor deelname aan de barbecue zijn € 15,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar € 7,50.

Het totaalbedrag (inschrijfgeld, eventuele huur paard/pony en barbecue) dient te worden overgemaakt op onze Rabobank rekening NL21RABO0129247715 t.n.v. Recreanten Vereniging Manege Soethout o.v.v. teamnaam + aanmelding Appelrit 2021.

Graag per team betalen!

DEELNAME
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade. Deelname aan het evenement geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en is dus geheel voor rekening en risico van de deelnemers. De vereniging aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan lijf en goed.
Je dient zelf zorg te dragen voor een goede (WA)verzekering.
Per team is minimaal een mobiele telefoon, waarvan het nummer bekend is bij de organisatie, zeer gewenst i.v.m. veiligheid.
De telefoon moet goed opgeladen zijn en internet hebben, daar er diverse digitale opdrachten zullen zijn.
Voor ruiters is een cap verplicht.

WIJZIGINGEN, ANNULEREN EVENEMENT
De RVMS heeft het recht om het evenement te annuleren, te onderbreken en/of te wijzigen in geval van bijvoorbeeld onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmacht situatie dan ook.

UITSLUITING EVENEMENT
De RVMS behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname. Dit onder meer uit veiligheidsoverwegingen of omdat het niet past in de aard van de activiteiten.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 26 september in Oirschot.
Aarzel niet om verdere informatie op te vragen bij het bestuur van Recreanten Vereniging Manege Soethout, email info@rvms.nl. 06-51381931 (Ilse Marks) of de werkgroep, 06-10203923 (Nathalie Deenen)
               
Je vindt ons ook op facebook en Instagram!
Terug naar de inhoud