Informatie - Recreanten Vereniging Manege Soethout

Ga naar de inhoud

Informatie

--Workshop EHBO
WORKSHOP EHBO BIJ PAARDEN

De RVMS organiseert, verdeeld over twee avonden, een medische workshop speciaal voor paarden.
De workshops worden gegeven door Maaike Lautenschutz van Paarden-praktijk VLS.
Het idee van de cursusavonden is als volgt.

Het programma per avond wordt opgedeeld in twee delen: één deel theorie en één deel praktijk en zal ongeveer van 19.30 uur tot 22.00 uur duren. Iedere cursist ontvangt een cursusmapje en een deelnemerscertificaat met de ‘take home message’ van de cursus.

Avond 1:
maandaag 28 oktober 2019 EHBO: Basis EHBO, orthopedische spoedgevallen.

19:30u Theorie: wonden/kneuzingen, bloedingen en verbanden.
20:15u Praktijkoefeningen: verbanden aanleggen
21:00u Pauze
21:15u Theorie: Botbreuken, nageltred, hoef– en spierbevangenheid, paard in de sloot!

Avond 2:
maandag 11 november 2019 infectieziekten Droes, Influenza en Rhinopneumonie; algemeen onderzoek

19.30u Theorie: Droes en influenza
20.15u Praktijk: algemeen onderzoek paard
21.00u Pauze
21.15u Theorie: Rhinopneumonie.

Info:
 Het totale inschrijfgeld bedraagt voor leden € 25,00 en voor niet-leden € 30,00.
 Na 30 inschrijvingen kan er niet meer aangemeld worden, leden hebben voorrang op niet-leden tot 10 oktober!
 De inschrijving sluit op 21 oktober.
 Je schrijft je in voor twee avonden en de betaling dient vooraf plaats te vinden door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL21RABO0129247715 t.n.v. Recreanten Vereniging Manege Soethout onder vermelding van je naam.
Overig:
 Inschrijving via inschrijflijst op de manege of via info@rvms.nl
Terug naar de inhoud